Požární poplach, hoří...

23. 09. 2021
V rámci prevence rizik v objektu poskytovatele pobytové sociální služby "chráněné bydlení" byl dnes vyhlášen cvičný požární poplach a proběhl nácvik evakuace uživatelů. V rámci cvičení byly prověřeny konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu a funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – systém požární signalizace EPS, evakuační rozhlas, evakuační výtah, požární dveře atd.
top