Kontakty & Podatelna

Adresa a kontakt

Adresa a kontakt

Domov u Třebůvky Loštice,
příspěvková organizace
Hradská 113/5
789 83 Loštice

elektronická úřední podání:
ID datové schránky
shvk66g
elektronická podatelna
podatelna@utrebuvky.cz

bankovní spojení: 
1906985349/0800

preferujeme volání na mobil pracovníků
IČ: 75004020
Kontaktujte nás
Ondřej Jurečka ředitel 605 195 870 583 455 219 jurecka%at%utrebuvky.cz
Bc. Natálie Heděncová vedoucí sociálního úseku | zastupuje ředitele 770 176 196 hedencova%at%utrebuvky.cz
Ing. Lenka Walterová ekonomka | účetní | personalistka 724 881 053 ucetni%at%utrebuvky.cz

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Poskytování informací

Organizace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti viz dokumenty


Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Osobní a poštovní doručování listinných dokumentů a elektronických dokumentů na technických nosičích dat se realizuje:
- písemně na adrese: Domov u Třebůvky Loštice, p. o., Hradská 113/5, 789 83 Loštice
- elektronicky datovou schránkou ID:  shvk66g nebo na e-mail: podatelna@utrebuvky.cz

Akceptované přenosné technické nosiče dat jsou CD; DVD; USB plug&play zařízení (bez instalace) obsahující formát čitelný pod operačním systémem Windows. Elektronické dokumenty jsou přijímány ve formátech: pdf, pdf/a, png, tif/tiff, jpeg/jfif, MP2/MP3, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx.

Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických doku­mentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami. Max. velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB a max. velikost souborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 10 MB.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového for­mátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“): Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo pro­gramu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost. Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.

Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstra­nění. Pokud se Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.


 

top