Chráněné bydlení

Naše poslání

Námi poskytovaná sociální služba je určena mužům a ženám od 45 let a výše věku se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby chráněné bydlení.

Cíle

Aktivní podpora našich uživatelů v samostatnosti a pomoc při každodenních úkonech

Cílová skupina

Osoby ve věku 45+ se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu

Kapacita

Naše kapacita je omezena počtem 45 uživatelů

V rámci služby poskytujeme:

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc s přípravou stravy
 • Zajištění oběda nebo celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 

Poskytnutí ubytování

 • Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
  Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
  Podpora s hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
 

Základní sociální poradenství


Klubová činnost

 • Čtení povídek na pokračování
 • Kulturní a společenské akce
 • Podporu a pomoc při pečení a vaření
 • Podporu a pomoc při práci s počítači
 • Posezení s dechovkou
 • Procházky do okolí a výlety
 • Turnaje ve společenských hrách
 • A jiné dle momentální tvůrčí invence zaměstnanců a uživatelů


Uživatelům je k dispozici

 • Bezbariérová koupelna
 • Nářadí pro sportovní aktivity
 • Park s venkovním posezením
 • Kolárna
 • Zahrádky
 • Počítače s veřejným internetem
 • Telefonní automat
 • Společenská místnost s knihovnou a čítárnou

Důležité dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
26. 06. 2020 DuT Loštice - Žádost o poskytnutí sociální služby .pdf 845 kB Stáhnout
top