Historie

1983

Na začátku 80. let minulého století u tehdejších představitelů města Loštice dozrála nadčasová myšlenka, postavit dům, který bude sloužit obyvatelům města seniorského věku. Pro stavbu bylo vybráno místo, které je integrální součástí městského prostoru, zasazené do zeleně v těsné blízkosti řeky, od které odvíjíme náš dnešní název. Práce započaly v roce 1981 demolicí domů 113 a 114 v ulici Hradská a zabrání zahrad, jistě k radosti jejich majitelů. Kromě ryze odborných stavebních prací byla stavba penzionu realizována občany v rámci akce „Z“, kteří odpracovali 67.789 brigádnických hodin. Termín výstavby byl zkrácen o 4 měsíce. Hodnota díla 7.940.000 Kč představovala 69 % rozpočtovaných nákladů. V předvečer oslav 630 let povýšení Loštic na město byl 6. května 1983 otevřen Domov-penzion pro důchodce.

2006

Změna názvu na Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace.

2012

Investiční akce “Rekonstrukce plynofikované kotelny”.

2013

Investiční akce “Sanace zdiva”.

2014

Investiční akce “Realizace energeticky úsporných opatření”.

2015

Investiční akce “Zateplení 1. PP”.

2016

Změna názvu na Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace.

2017-2018

Investiční akce „Rekonstrukce bytových jader“.

2019

Investiční akce „Oprava dešťové kanalizace a chodníku“.