Cvičný požární poplach

17. 09. 2020
Aby u nás nehořelo...
V rámci prevence rizik bude v objektu poskytovatele pobytové sociální služby "chráněné bydlení" vyhlášen cvičný požární poplach a proběhne nácvik evakuace uživatelů. V rámci cvičení budou prověřeny konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu a funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – systém požární signalizace EPS, evakuační rozhlas, evakuační výtah, požární dveře atd.
top