Navýšení úhrad od 1. září 2022

28. 07. 2022
money-g39c7864fd_1920.jpg

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na vyhlášku č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ředitel s účinností od 1. září 2022 aktualizoval dokument "Nabídka základních činností a fakultativních služeb včetně výše úhrad" v Domově u Třebůvky Loštice | více dokumenty ke stažení.