Navýšení úhrad od 1. března 2023

01. 02. 2023
coins-g15316b1fc_1920.jpg

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na Vyhlášku č. 440/2022 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tímto oznamujeme, že ředitel s účinností od 1. března 2023 aktualizoval dokument "Nabídka základních činností a fakultativních služeb včetně výše úhrad" v Domově u Třebůvky Loštice | více dokumenty ke stažení.

top