Město Loštice | Dotace pro organizaci 2023

03. 05. 2023

Program města Loštice v oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury, církve a služeb sociální péče pro poskytování dotací na činnost na rok 2023.

IMG-20230520-WA0019.jpg
 
Organizace na základě výzvy "Program města Loštice v oblasti sportu, volnočasových aktivit, kulturu, církve a sociálních služeb na rok 2023" podala žádost "Oprava nosných prostředků výtahu a omezovače rychlosti výtahu".

Výtah v majetku organizace, vybudovaný v roce 2008, po technické stránce neumožňoval provádět evakuaci uživatelů, např. při vzniku požáru apod. V rámci generální rekonstrukce „DuT Loštice – Rekonstrukce NEJEN bytových jader“ v roce 2018 byl rozšířen o funkci „evakuace“ a je dovybaven o záložní zdroj energie (UPS a motorgenerátor) a při výskytu požáru je možné výtah používat pro evakuaci uživatelů.

Z pravidelné kontroly výtahu servisním technikem KONE, a.s. v rámci zajištění bezpečného provozu (za dobu provozu eviduje přes 1.650.000 jízd) pro organizaci vzešla povinnost provést opravu nosných prostředků výtahu a omezovače rychlosti výtahu. Předložená cenová nabídka KONE a.s. ze dne 06.02.2023 stanovila  cenu opravy na částku 100.272,75 Kč bez DPH.

Město Loštice z výše uvedeného programu organizaci poskytlo účelovou dotaci ve výši 40.000 Kč. Výměna nosných prostředků výtahu byla provedena 03.05.2023, náklady ve výši 97.767,41 Kč vč DPH.

Městu Loštice děkujeme za poskytnutou dotaci.
top