Máme otevřeno!

27. 06. 2020
V omezeném rozsahu jsou od pondělí 25. května 2020 umožněny návštěvy uživatelů v Domově u Třebůvky Loštice.
Ministerstvo zdravotnictví dne 19. května 2020 s ohledem na výše uvedené uvolnění vydalo mimořádné opatření, kterým stanoví pravidla pro umožnění návštěv. Na základě tohoto mimořádného opatření a v souladu s navazujícím "Doporučeným postupem MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u uživatelů v zařízeních sociálních služeb" vydal ředitel organizace níže uvedené dokumenty: