Poskytujeme - Domov U Třebůvky LošticeDomov U Třebůvky Loštice

NAVIGACE STRÁNKY

Náš zřizovatel

Logo Olomouckého kraje


Děkujeme společnostem a firmám za spolupráci
Pravé olomoucké tvarůžky - logo logo VIRTUALIS


logo ESET
METRIE HELLA

Naše organizace je držitelem certifikátu
I. stupeň českého systému kvality služeb

čSKS

KONTAKTNÍ FORMULÁř

Máte dotaz či připomínku? Vyplňte kontaktní formulář. (jedno z polí telefon nebo e-mail musí být vyplněno)

Telefon:
E-mail:
Text zprávy:
Opište kód:

KONTAKT

Domov u Třebůvky Loštice
Hradská 113/5
789 83 Loštice
tel.: 583 445 120
email: domov@utrebuvky.cz
datové schránky  ID datové schránky: shvk66g

Základní činnost pobytové sociální služby "chráněné bydlení"

Domov u Třebůvky Loštice v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje pobytovou sociální službu "chráněné bydlení". Uživatelům nabízeme využívání základních činností:

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc s přípravou stravy
 • zajištění oběda nebo celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácních spotřebičů
 • podpora s hospodaření s pěnězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. sociálně terapeutické činnosti

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

8. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

9. základní sociální poradenství

a další fakultativní služby, které obsahuje "Nabídka poskytovaných služeb a výše jejich úhrad".

 

Činnosti jsou poskytovány na základě individuálního přístupu k uživatelům formou pravidelného individuálního plánování průběhu sociální služby. Cílem individuálního plánování je zjistit osobní přání, cíle a potřeby uživatelů sociální služby. Uživatelům vytváříme podporu k vyjádření jejich potřeb a představ o průběhu a rozsahu základních činností - jaká míra podpory mu má být ze strany sociální služby poskytnuta.

Plán služby se s každým uživatelem tvoří a přehodnocuje nejméně dvakrát ročně. Při stanovování metod poskytování sociální služby i při plánování časového horizontu je postupováno s ohledem na momentální zdravotní stav uživatele.

Smlouva o poskytování sociální služby chráněné bydlení má podobu individuální písemné smlouvy mezi uživatelem a sociální službou (poskytovatelem sociální služby).


Hlavní stránka  |  Poskytujeme  |  Úhrady  |  Podání žádosti  |  Dotazy  |  Fotogalerie  |  Ke stažení  |  Kontakty
Webdesign STUDIO VIRTUALIS
AAA