Poskytujeme - Domov U Třebůvky LošticeDomov U Třebůvky Loštice

NAVIGACE STRÁNKY

NOVÉ AKTUALITY

28.05.19 Setkání uživatelů

Vážené dámy a vážení pánové,dovolujeme si Vás pozvat na letošní první společné „Setkání uživatelů...

více

02.05.19 SENIOR bez nehod

Za účelem zvyšení dopravní bezpečnosti seniorů se organizace zapojila do projektu

více

29.03.19 Výroční zpráva 18

Organizace zveřejnila dokument "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok...

více

26.02.19 Setkání uživatelů

Dne 26. února 2019 od 09:30 hod. se v prostorách DuT Loštice uskuteční

více

Náš zřizovatel

Logo Olomouckého kraje


Děkujeme společnostem a firmám za spolupráci
Pravé olomoucké tvarůžky - logo logo VIRTUALIS


logo ESET
METRIE HELLA

Naše organizace je držitelem certifikátu
I. stupeň českého systému kvality služeb

čSKS

KONTAKTNÍ FORMULÁř

Máte dotaz či připomínku? Vyplňte kontaktní formulář. (jedno z polí telefon nebo e-mail musí být vyplněno)

Telefon:
E-mail:
Text zprávy:
Opište kód:

KONTAKT

Domov u Třebůvky Loštice
Hradská 113/5
789 83 Loštice
tel.: 583 445 120
email: domov@utrebuvky.cz
datové schránky  ID datové schránky: shvk66g

Základní činnost pobytové sociální služby "chráněné bydlení"

Domov u Třebůvky Loštice v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje pobytovou sociální službu "chráněné bydlení". Uživatelům nabízeme využívání základních činností:

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc s přípravou stravy
 • zajištění oběda nebo celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácních spotřebičů
 • podpora s hospodaření s pěnězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. sociálně terapeutické činnosti

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

8. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

9. základní sociální poradenství

a další fakultativní služby, které obsahuje "Nabídka poskytovaných služeb a výše jejich úhrad".

 

Činnosti jsou poskytovány na základě individuálního přístupu k uživatelům formou pravidelného individuálního plánování průběhu sociální služby. Cílem individuálního plánování je zjistit osobní přání, cíle a potřeby uživatelů sociální služby. Uživatelům vytváříme podporu k vyjádření jejich potřeb a představ o průběhu a rozsahu základních činností - jaká míra podpory mu má být ze strany sociální služby poskytnuta.

Plán služby se s každým uživatelem tvoří a přehodnocuje nejméně dvakrát ročně. Při stanovování metod poskytování sociální služby i při plánování časového horizontu je postupováno s ohledem na momentální zdravotní stav uživatele.

Smlouva o poskytování sociální služby chráněné bydlení má podobu individuální písemné smlouvy mezi uživatelem a sociální službou (poskytovatelem sociální služby).


Hlavní stránka  |  Fotogalerie  |  Poskytujeme  |  Úhrady  |  Podání žádosti  |  Dotazy  |  Ke stažení  |  Kontakty
Webdesign STUDIO VIRTUALIS
AAA