Hlavní stránka » Zásady a hodnoty služby - Hlavní stránka - Domov U Třebůvky LošticeDomov U Třebůvky Loštice

NAVIGACE STRÁNKY

Náš zřizovatel

Logo Olomouckého kraje


Děkujeme společnostem a firmám za spolupráci
Pravé olomoucké tvarůžky - logo logo VIRTUALIS


logo ESET
METRIE HELLA

Naše organizace je držitelem certifikátu
I. stupeň českého systému kvality služeb

čSKS

KONTAKTNÍ FORMULÁř

Máte dotaz či připomínku? Vyplňte kontaktní formulář. (jedno z polí telefon nebo e-mail musí být vyplněno)

Telefon:
E-mail:
Text zprávy:
Opište kód:

KONTAKT

Domov u Třebůvky Loštice
Hradská 113/5
789 83 Loštice
tel.: 583 445 120
email: domov@utrebuvky.cz
datové schránky  ID datové schránky: shvk66g

ZÁSADY A HODNOTY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

ZÁSADY A HODNOTY
při poskytování sociální služby


Při naplňování poslání a cílů sociální služby se opíráme o pilíře, které jsou pro zaměstnace sociální služby "chráněné bydlení" společnou hodnotou:

zachování lidské důstojnosti 

 • respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy;
 • vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně;
 • uživatelé jsou našimi partnery, ke kterým přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace;
 • klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů.

individuální přístup ke každému uživateli

 • podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám uživatele;
 • podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním přáním uživatele;
 • podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním schopnostem uživatele;
 • podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící.

zásada aktivního přístupu k uživatelům

 • posilujeme jejich samostatnost v běžných podmínkách;
 • posilujeme využití jejich vlastních možností;
 • klademe důraz na soulad naplňování fyzických, psychických, sociálních a duchovních potřeb našich uživatelů;
 • každého uživatele vnímáme jako jedinečnou osobnost, ke každému přistupujeme individuálně (princip klíčových pracovníků).

podpora samostatnosti

 • zjišťujeme schopnosti uživatelů;
 • podporujeme uživatele v samostatnosti a sebe odpovědnosti;
 • respektujeme volbu uživatelů včetně podstoupení určité míry rizika.

podpora sociálního začleňování

 • využívání běžných veřejných služeb;
 • naše zařízení je otevřené směrem k okolnímu sociálnímu prostředí;
 • podporujeme realizaci aktivit propojujících naši službu a uživatele s místní komunitou.

zásada odbornosti

 • poskytování služby stavíme na týmové práci všech pracovníků poskytovatele;
 • klademe důraz na průběžný rozvoj kvalit poskytované sociální služby;
 • všichni pracovníci poskytující službu splňují kvalifikační požadavky a aktivně si svou odbornost rozšiřují podle potřeb našich uživatelů;
 • vnímáme jako významné, aby pracovní postupy a jednání zaměstnanců bylo v souladu legislativními i morálními normami.


Hlavní stránka  |  Poskytujeme  |  Úhrady  |  Podání žádosti  |  Dotazy  |  Fotogalerie  |  Ke stažení  |  Kontakty
Webdesign STUDIO VIRTUALIS
AAA